شرکت Orbitalum آلمان زمستان 1384 از شرکت جورج فیشر (Georg Fischer) جدا شد و به عنوان یک شرکت مستقل توسط شرکت ITW آمریکا خریداری شد.
شرکت ITW آمریکا که شرکتهایی مانندElga, Weldcraft , Hobart , Miller و چندین شرکت مختلف را در اختیار دارد،بین 100 شرکت موفق آمریکایی می باشد که بیشترین اختراعات ثبت شده را در اختیار دارد.
سیستم های برش وپخ زن لوله شرکت Orbitalum همیشه درسطح جهان به عنوان بهترین معرفی شده اند و بیشترین فروش را دارا می باشند.

دریافت کاتالوگ

جهت مشاهده محصولات و دریافت کاتالوگ به لینک روبرو مراجعه نمایید.