همواره ساخت آلمان
قدیمها وظیفه آهنگران، جدا کردن فلزات، اتصال دوباره آنها و ساخت سازه ها بوده است . امروز حرفه ما ساخت ماشین آلات این مجموعه می باشد.امروز شرکت Jäckle حرف اول را در تولید دستگاههای برش Plasma در اروپا می زند.
تمام دستگاههای تولیدی شرکت Jäckle از کوچکترین قطعه تا پایان و تکمیل دستگاه زیر یک سقف در محل کارخانه در آلمان انجام می گیرد.

  • 1357: تاسیس شرکت و شروع تولید ترانسفورماتورهای جوشکاری .
  • 1360: پی بردن به نقش مهم صنعت برش Plasma و ساخت اولین دستگاه در اروپا.
  • 1361: تولید کننده شماره یک دستگاههای برش Plasma به نام Jäckle شرکت صاحب نام دیگر اروپایی.
  • 1364: شروع ساخت دستگاههای جوشکاری Tig-Mig/Mag.
  • 1368: توسعه شرکت و ساخت سالنهای جدید تولید در فضایی بیش از 5400 مترمربع.
  • 1371: توسعه دوباره شرکت و ساخت سالنهای جدیدتر.
  • 1375: توسعه برای بار سوم و اضافه کردن فضای تولید و فضاهای آموزشی.
  • 1376:ساخت اولین Inverter جوشکاری Tig.
  • 1384: تولید سیستمهای جوش Mig/Mag به صورت ضربانی Pulse.

دریافت کاتالوگ

جهت مشاهده محصولات و دریافت کاتالوگ به لینک روبرو مراجعه نمایید.