شرکت Orbimatic آلمان در سال1370 در شهر Buseck آلمان توسط آقایان Roland Fruth & Hubert Dotzauer تاسیس شد. از اول هدف این دو آن بود که تجربه و توانایی های خود را در سیستم جوش لوله پیاده کنند و با نوآوری هاي جدید چالشهای بازار و درخواستهای مشتریان جوش لوله را جوابگو باشند.
از همان زمان سیستم Orbmat 200 به صورت آب خنک به بازار معرفی گردید و بعدها به ترتیب سیستم های جدید کامپیوتری و دیجیتالی برای جوش اتوماتیک لوله به لوله و لوله به کف (جوش بویلر) به بازار عرضه گردید. کاست های جوشکاری سرباز و سربسته در نوع خود بی نظیر بوده و همواره با بالا رفتن توقع مشتریان، شرکت Orbimatic نيز تولیدات خود را به مرحله پیشرفته تری رسانده است.
در سال 1387 بعد از معرفی شرکتOrbimatic به عنوان موفق ترین شرکت جوش Orbital در جهان، توسط شرکت ITW) ( آمریکا خریداری شد و هم اکنون تحت مدیریت آلمانی، به فعاليت خود در کشور آلمان برای جوابگویی به درخواستهای جهانی ادامه میدهد.

دریافت کاتالوگ

جهت مشاهده محصولات و دریافت کاتالوگ به لینک روبرو مراجعه نمایید.